Home    Inschrijven     Deelnemers  

Algemene informatie OZK 2024

Deelname - Reservelijst en Wild Cards - Klasse-indeling - Toernooisysteem en prijzen

Datum, tijden en locatie

Op zondag 24 maart 2024 zullen wederom de Open Zeister Kampioenschappen (OZK) tafeltennis worden gehouden.
Het toernooi begint om 10:00 uur. De zaal is open vanaf 9:00 uur.

Het adres is Gunninglaan 1, Zeist. Zie ook de website van zttv.

Deelname

Inschrijven

Deelname staat open voor alle senioren.

Inschrijven kan uitsluitend via deze website. Het maximum aantal deelnemers dat direct toegelaten wordt is 65. Wie inschrijft als dit maximum bereikt is komt op de reservelijst. Het deelnemersveld wordt door de toernooileiding aangevuld tot maximaal 75 deelnemers. Zie verderop onder Reservelijst en Wild Cards.

Na aanmelding wordt op de bevestigingspagina aangegeven in welke ratingklasse de deelnemer op de OZK zal spelen. Dit is onder voorbehoud, aangezien de ratinggrenzen nog kunnen wijzigen (zie verderop).

Daarnaast ontvangt de deelnemer een e-mail met de bevestiging van de inschrijving (deze komt mogelijk in de map spam of in de map ongewenste items - controleer deze als de mail niet ontvangen lijkt).

Op de bevestigingspagina en in die mail staat ook een link naar een pagina waar de ingevoerde gegevens achteraf (nogmaals) gecontroleerd kunnen worden. Via die pagina kunnen ook de gegevens gewijzigd of de inschrijving ongedaan gemaakt worden. Bewaar deze link totdat de mail met de link ontvangen is, het is nodig om later nog af te kunnen zeggen of de inschrijving te corrigeren. Is er geen e-mail ontvangen, controleer dan via de genoemde link het ingevulde e-mailadres.

  Inschrijven  

Betaling

Betaling is vooraf. Alleen daarmee ben je definitief toegelaten tot het toernooi. Op de pagina Deelnemers kan men zien of de betaling is ontvangen en verwerkt.

Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 p.p. en dient, mits men niet op de reservelijst is gekomen, meteen bij inschrijving overgemaakt te worden:

Rekening NL91 INGB 0009 0705 98 t.n.v ZEISTER TAFELTENNISVERENIGING o.v.v. OZK 2024 + naam en vereniging

Is het toernooi vol en kom je op de reservelijst, dan hoef je nog niets over te maken. Betaling hoeft dan pas bij toelating.

Inschrijving, zodra men toegelaten is, verplicht tot betaling.
De betaling wordt bij afmelding niet terug gestort, tenzij er een reserve is die de plek inneemt en die ook daadwerkelijk zijn inschrijfgeld betaalt.

Reservelijst en Wild Cards

De organisatie bepaalt bij afzeggingen wie doorschuiven van de reservelijst naar de lijst met toegelaten spelers. Dit gebeurt aan de hand van diverse criteria (niet in deze stricte volgorde, alle criteria wegen mee):

Doorgeschoven spelers worden aangegeven met de term Wild Card, tenzij ze toevallig de eerste op de reservelijst zijn wat betreft het moment van inschrijven.

Het maximum aantal deelnemers, bij een ideale verdeling van de spelers over de groepen, is 75.

Klasse-indeling, nieuwe rating

Er wordt gespeeld voor prijzen in de volgende ratingklasses: 'Topklasse', 3e Divisie, Hoofdklasse, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e klasse . Als er te weinig deelnemers zijn in de 3e divisie en/of de hoofdklasse, dan worden deze samengevoegd met de Topklasse.

Er wordt gewerkt volgens het ELO-ratingsysteem. De rating aan het einde van 2019 wordt in eerste instantie aangehouden.

Vlak voor het toernooi worden de ratings bijgewerkt. De Wild Cards zijn dan echter mogelijk al uitgedeeld, o.a. op basis van beschikbare plek in de poules. Waar updaten van de ratings voor een ongunstige verdeling over de poules zorgt, kan de organisatie besluiten bij sommige spelers af te wijken van de nieuwe ratings of de ratinggrenzen van de poules licht aan te passen.

De ratinggrenzen zijn, zeer onder voorbehoud nog, als volgt:

6e klasse : t/m 749
5e klasse : 750 - 934
4e klasse: 935 - 1049
3e klasse: 1050- 1199
2e klasse: 1200 - 1364
1e klasse : 1365 - 1574
Hoofdklasse : 1575 - 1799
Topklasse : vanaf 1800

Toernooisysteem en prijzen

Systeem

Er wordt in eerste instantie volgens het Zwitsers Systeem gespeeld in twee of drie poules, bestaande uit alle spelers uit aangrenzende klasses. Men speelt dus ook tegen spelers uit andere klasses. Er wordt gespeeld volgens best-of-five, met uitzondering van de algemene finale, deze is best-of-seven.

Bij het Zwitserse Systeem bepaalt de computer na elke ronde de indeling, afhankelijk van de uitslagen. Hoe meer je wint, hoe sterker je tegenstanders. De stand wordt bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden en (indien gelijk) de sterkte van de tegenstanders tot dan toe.

De ratinggrenzen kunnen nog licht wijzigen, waardoor de aantallen per klasse veranderen.

Vervolgrondes

Na afloop van deze poules (ca. 16:30 uur) wordt er voor de op-een-na hoogste klasse (of divisie) t/m de 6e klasse door de beste vier per klasse halve finales en een finale gespeeld. Als er echter minder dan vier deelnemers in een klasse zijn, dan zijn er sowieso geen halve finales in die klasse en wordt er alleen door de beste twee een finale gespeeld. Bij precies vier spelers in een poule beslist de organisatie of er ook een halve finale komt.

Als er te weinig deelnemers zijn in de hoofdklasse of de 3e divisie, dan wordt deze samengevoegd met de klasse erboven.

Als iemand bij de beste vier van een hogere klasse eindigt, dan mag hij/zij voor de prijzen in die klasse gaan (indien gewenst), maar dan niet meer spelen in de halve finales van de eigen, oorspronkelijke klasse.

Daarnaast worden door de beste vier in de sterkste poule (ongeacht de klasse) gespeeld om de titel Open Zeister Kampioen (Algemene klasse). Als iemand uit een lagere klasse dan de hoogste klasse bij de beste vier eindigt, mag hij/zij in beide klasses de halve finales spelen.

Als de finale van de algemene klasse en de klasse daaronder dezelfde spelers zijn, dan wordt er maar één wedstrijd gespeeld.

Verenigingsbeker

Verder is er een wisselbeker voor de 'beste' vereniging. Deze wordt berekend door het aantal gewonnen wedstrijden te delen door het aantal deelnemers, waarbij er minimaal door 4 wordt gedeeld.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Martijn Grimme: info@openzeister.nl

 

Statistieken
73
0
73
8 | 65
0
73
73
26
1168
Aantal per klasse
7
9
16
17
9
10
5
Aantal per vereniging (>1)
10
9
8
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2